Handyman

17.01.2023

Handyman vznikl jako název pro Pavla Dlouhého, který začal podnikat jako Hodinový manžel, ale nepřál si mít tohle standartní označení. Logo jsme vymysleli tak, aby jasně vyjadřovalo záměr činnosti a navíc v něm byly iniciály P.D.. Navíc claim ,,Od sklepa po střechu" je více než výstižný pro záběr činností!