Produktový brand pro ČZU

11.02.2022

Potravinářský pavilon ČZU poptával design loga pro své produkty. Zadání bylo přesně vymezené, spolu se specifikací barev i názvem a umístěním prvků. Šlo tedy především o návrh vizuálu loga  a jeho rozpracování na předem zadané typy produktů.

Logo produktů, pocházející z potravinářského pavilonu České zemědělské univerzity mělo být čitelné, zapamatovatelné a minimalistické. Mělo se dát skloubit s logem univerzity a vyskytovat se na produktech, které pavilon vytvoří. Vybrala jsem tedy font, který vizuálně pasuje s logem ČZU a upravila ho podobně, jako logo univerzity. Font řezem připomíná základní logo univerzity. Písmena do sebe podobně zapadají podobně (do písmene U je zaříznuto druhé písmeno). Díky svému názvu jde i vtipně kombonovat s různými claimy, např.:

Stop konzervantUM!

Vezmi rozUM! do hrsti.

To UMíme!

UM!... Tak dobé